Elbe-Lübeck-Kanal

Elbe-Lübeck-Kanal se zatím prohlubovat a rozšiřovat nebude

Německá vláda prozatím zastavila plánované prohlubování a rozšiřování průplavu Elbe-Lübeck-Kanal (ELK). Čeká se na dokončení přezkoumání plánů poptávky.

Spolková vláda zastavila plánované zkapacitnění průplavu ELK v koordinaci s ministerstvem dopravy, oznámilo v pátek německé ředitelství vodních cest (WSV). „Rozšíření pro větší nákladní lodě stanovené v současném „plánu dopravních tras 2030″ bude odloženo do dokončení přezkoumání plánu poptávky. To by mělo být hotové v příštím roce. Výsledek bude základem pro novou prognózu provozu pro rok 2040.“ Vysvětlil předseda WSV Hans-Heinrich Witte.

Spolehlivý provoz plavebních komor na kanálu ale bude i nadále zaručen a tři další mosty budou přestavěny na průjezdní výšku 5,25 metru. Mluvčí WSV vysvětlila, že jejich organizace se nadále soustředí na opatření, kterými lze zaručit kontinuální provoz kanálu. „S ohledem na naléhavá a bezpečnostní infrastrukturní opatření v celé síti cest je nutné využívat zdroje podle priorit. Kromě toho byly v roce 2021 na seznam kulturních památek přidány zdymadla Witzeeze, Büssau a Krummesse. To situaci také ztěžuje.“

Od roku 2000 investovala spolková vláda do výměny mostů přes kanál a do zdymadla Lauenburg celkem 118 milionů eur. Před dvěma lety bylo rozšíření kanálu, z velké části pozastaveno. Celkové náklady na projekt, včetně výstavby nových plavebních komor a mostů, byly odhadnuty na 838 milionů eur.

Původní zdymadlo Lauenburg na průplavu Elbe-Lübeck-Kanal (ELK)
Původní zdymadlo Lauenburg na průplavu Elbe-Lübeck-Kanal (ELK)
Nová plavební komora Lauenburg dostavěná v roce 2006 za cenu 35 milionů eur.
Nová plavební komora Lauenburg dostavěná v roce 2006 za cenu 35 milionů eur.

62 km dlouhý průplav spojuje přístavy Lübeck a Travemünde s řekou Labe u města Lauenburg a tím zároveň také se sítí vnitrozemských vodních cest. Výškové rozdíly překonává kanál pomocí sedmi plavebních komor. Vodní cestu mohou plout nákladní lodě dlouhé až 80 metrů s ponorem do dvou metrů. Počet lodí a přepravovaného nákladu v průběhu desetiletí výrazně klesl, rozměry i kapacity plavidel jsou však stále větší.

Průplav Elbe-Lübeck-Kanal a parametry odloženého rozšíření

Celková délka kanálu: 62 km
Počet plavebních stupňů: 7
Počet mostů: 24
Intenzita provozu (v roce 2016 přes komoru Lauenburg):
Nákladní lodě – 1.100
Rekreační lodě – 3.855

Aktuálně zařazeno do třídy vodních cest IV:
(těchto parametrů není dosaženo)
Parametry lodi: 85 x 9,50 x 2,50 m
Průjezdní výška mostů: 5,25 m

Cíl přestavby: Vodní cesta třídy Va, (jednolodní)
Parametry lodi: 110 x 11,40 x 2,80 m
Průjezdní výška mostů: 5,25 m

Omezující parametry pro plavbu na kanálu ELK


Plavební kanál
Šířka hladiny: nyní 32 m, plán 50 m
Šířka dna: nyní cca 26 m, v plánu nerozšiřovat
Hloubnka dna: nyní 2,50 m, plán 4 m

Plavební komory
Užitná délka: nyní 80 m, plán 115 m
Užitná šířka: nyní 12 m, plán 12,5 m
Hloubka prahu: nyní 2,50 m, plán 4 m

Mosty
Podjezdní výška: nyní 4,40 m, plán 5,25 m

Schéma průplavu Elbe-Lübeck-Kanal
Schéma průplavu Elbe-Lübeck-Kanal

Zdroj: www.zeit.de, www.gdws.wsv.bund.de