Plavební komora Roztoky - nová čekací stání pro malé lodě

Plavební komora Roztoky – nová čekací stání pro malé lodě

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo stavbu čekacích stání pro malá rekreační plavidla v horní a dolní rejdě plavební komory Roztoky na Vltavě.

Doposud zde žádná čekací stání pro rekreační plavidla nebyla. Při čekání na proplavení tak malé lodě nemají možnost se bezpečně a pohodlně vyvázat a musí zůstávat na motorech přímo na řece. Stavba by měla být hotova během léta letošního roku.

„Tato stavba není ojedinělá. Čekací stání uzpůsobená pro malá rekreační plavidla chybí i u jiných plavebních komor na Vltavě. V loňském roce jsme vybudovali podobné čekací stání ve Vraném nad Vltavou a následovat bude ještě letos plavební komora Dolánky a Hořín. Podporujeme tím zajištění lepších podmínek pro rozvíjející se rekreační plavbu na našich vodních cestách a zároveň zvyšujeme bezpečí a komfort pro posádky malých plavidel,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Plavební komora Roztoky překonává spád Vltavy, který je už 120 let tvořen zdymadlem Klecany-Roztoky v těsné blízkosti Prahy, vybudovaném v rámci splavnění Vltavy právě do Prahy. Komora se nachází u levého břehu na vybudovaném krátkém plavebním kanálu, zatímco jez s vodní elektrárnou je situován dále proti proudu Vltavy.

Stavba nových čekacích stání nebude mít na provoz v přilehlém okolí téměř žádný vliv. Většina stavebních prací bude prováděna z vody a mimo plavební dráhu. Pouze v úplném začátku, během prvního únorového týdne, bude podél přilehlé asfaltové komunikace položen přívodní kabel elektřiny. Během března a dubna je plánováno usazení ocelových daleb pro čekací stání v horní i dolní vodě, na které budou během následujících měsíců osazeny další ocelové konstrukce a související prvky. Veškeré tyto práce, včetně vrtání pilot pro dalby, budou probíhat z pomocného pontonu plujícího na vodě.

Čekací stání v horní i dolní vodě budou tvořena řadou vždy devíti ocelových daleb, které jsou od sebe vzdáleny 2,5 m. Dalby budou opatřeny úvaznými prvky pro lodě a vzájemně je propojuje ocelová lávka délky 20 m a šířky 1,5 m se zábradlím. Přístup na lávku je pouze z lodí na vodě pomocí 4 žebříků ve vzájemné vzdálenosti 5 m. Čekací stání tak nejsou propojena se břehem a nebudou určena pro nástup a výstup osob na lodě.

Na obě čekací stání bude umístěno osvětlení, komunikační zařízení s velínem plavební komory a plavební značení.

Stavební náklady ve výši 18,8 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Zdroj: www.rvccr.cz